2
Hà Hương Giang

Principal

Hà Hương Giang

KINH NGHIỆM

▪️ Hiệu trưởng Casa Dei Piccioni từ 2021;

▪️ Hiệu trưởng Casa Dei Piccioni cơ sở Giảng Võ từ 2017 – 2021;

▪️ Trưởng bộ môn Tiếng Anh, Flying Fingers School, 2016;

▪️ Dịch giả sách thiếu nhi NXB Kim Đồng và Alphabooks;

HỌC VẤN

▪️ Chứng nhận Giáo viên Montessori Level 3-6, cấp bởi Montessori Institute of America (MIA) và The Montessori Accreditation Council for Teacher Education (MACTE);

▪️ Cử nhân Tài chính – Ngân hàng, Đại học Kinh Tế, Đại học Quốc Gia Hà Nội;

▪️ Chứng chỉ Quản lý Kinh tế Quốc tế – Đại học Kyung Hee, Seoul, Hàn Quốc.