Jqk09100
Nguyễn Trà My

Phó Hiệu trưởng Phụ trách Chuyên môn; Tổ trưởng chuyên môn khối 3-6

Nguyễn Trà My

KINH NGHIỆM

▪️ Hiệu phó chuyên môn tại Casa Dei Piccioni, 2016 – nay

▪️ Giáo viên Montessori tại Flying Finger School, Hà Nội – Việt Nam, 2014-2016.

▪️ Cử nhân điều dưỡng Đại học Thăng Long 2009 – 2013

HỌC VẤN

▪️ Chứng nhận Giáo viên Montessori Level 3-6, cấp bởi Montessori Institute of America (MIA);

▪️ Trợ tá Giáo viên Montessori level 0-3, chứng nhận bởi American Montessori Society (AMS);

▪️ Hoàn thành khóa đào tạo Giáo viên Massage Sơ sinh Quốc tế , cấp bởi International Association of Infant Massage (IAIM).