2
Đinh Thị Minh Nga

Đinh Thị Minh Nga

Chủ tịch Hội Đồng Trường

Hà Hương Giang

Hà Hương Giang

Hiệu trưởng

Nguyễn Trà My

Nguyễn Trà My

Phó Hiệu trưởng Phụ trách Chuyên môn; Tổ trưởng chuyên môn khối 3-6

Phạm Phương Anh

Phạm Phương Anh

Giáo viên Montessori; Tổ trưởng chuyên môn khối 0-3; Giáo viên chủ nhiệm

BAN GIÁM HIỆU